Utbildning

Vi erbjuder en rad plastkurser riktade till olika typer av personal och branscher

Formsprutning Ställarskolan

– ett utbildningsprogram för att erhålla ställarkompetens omfattande 9 kursdagar vid tre kurstillfällen. Utbildningen vänder sig i första hand till operatörer som vill vidareutbilda sig och till de som vill förkovra sig inom ställaryrket.

Formsprutning Teknikerskolan

– ett komplett utbildningsprogram för formsprutare omfattande 6 kursdagar fördelat på två kurstillfällen. Utbildningen vänder sig i första hand till de som har erfarenhet av ställaryrket och vill komma ett steg längre.

Formsprutning Operatörskolan

– en utbildning omfattande 16 timmar för dig som vill förkovra dig inom operatörsyrket. Operatörskolan lämpar sig även som introduktion för nyanställda.

Konstruktörskolan

– ett utbildningsprogram för Dig som utvecklar plastformgods. Ut­bildningen omfattar 12 kursdagar vid 4 kurstillfällen Kurserna vänder sig till konstruktörer, beredare och övrig personal som är involverade i framtagning av tekniskt formgods.

För programmen gäller att man kan anmäla sig till ett helt kursprogram såväl som till enskilda delkurser.

Specialkurser

Formsprutningsteknik och Felsökning

I denna kurs fokuserar vi på enkla rutiner för att snabbt nå önskat mål. Vi går igenom inställningsparametrar med hälp av checklistor. Formsprutningscykeln och parametrar som på verkar produktkvalitet. Efter genomgången kurs får alla deltagarna en mycket användbar bok på 30 sidor med checklistor och felsökningshjälp, att ha med sig i vardagen.

Konstruera och Producera i Plast

Målsättningen med kursen ”Konstruera och Producera i Plast” är att ge förutsättningar för ett effektivt arbetssätt under produktframtagningsprocessen samt att visa på den senaste teknikutvecklingen inom området.

Kursen utförs i projektform vilket innebär att deltagarna vid kursstart tilldelas ett projekt i form av en plastkomponent, som används som utgångspunkt i de olika kursmomenten, från kravspecifikation, materialval, design, dimensionering, formfyllnadssimulering, prototyper, formverktygskonstruktion och kostnadsanalys och produktion.

 

Kontakta oss för vidare information.

Formsprutning Ställarskolan

Visa sida »

Omslag Ställarhandbok Formsprutning

Formsprutningsteknik och Felsökning

I denna kurs fokuserar vi på enkla rutiner för att snabbt nå önskat mål. Vi går igenom inställningsparametrar med hälp av checklistor. Formsprutningscykeln och parametrar som på verkar produktkvalitet. Efter genomgången kurs får alla deltagarna en mycket användbar bok på 30 sidor med checklistor och felsökningshjälp, att ha med sig i vardagen. Kurslängd 2 dagar. Målsättning Förstå …

Visa sida »

Konstruera och Producera i Plast

Produktutveckling av Plastformgods Målsättningen med kursen ”Konstruera och Producera i Plast” är att ge förutsättningar för ett effektivt arbetssätt under produktframtagningsprocessen samt att visa på den senaste teknikutvecklingen inom området. Kursen utförs i projektform vilket innebär att deltagarna vid kursstart tilldelas ett projekt i form av en plastkomponent, som används som utgångspunkt i de olika …

Visa sida »

Konstruktörsskolan

Visa sida »

Kursbokning

Boka genom att klicka i önskade kurser nedan. Bokningsvillkor: Betalning 30 dagar netto efter genomförd kurs. Priser är per deltagare exklusive moms. Avbokning senare än 3 veckor innan kursstart debiteras halva avgiften. Avbokning senare än 1 vecka innan kursstart debiteras hela avgiften. Kallelse skickas per email 3-4 veckor innan. I kursavgiften ingår kurslitteratur samt kaffe. Mat …

Visa sida »

Teknikerskolan

Visa sida »