↑ Åter till Utbildning

Konstruera och Producera i Plast

Produktutveckling av Plastformgods

Målsättningen med kursen ”Konstruera och Producera i Plast” är att ge förutsättningar för ett effektivt arbetssätt under produktframtagningsprocessen samt att visa på den senaste teknikutvecklingen inom området.

Kursen utförs i projektform vilket innebär att deltagarna vid kursstart tilldelas ett projekt i form av en plastkomponent, som används som utgångspunkt i de olika kursmomenten, från kravspecifikation, materialval, design, dimensionering, formfyllnadssimulering, prototyper, formverktygskonstruktion och kostnadsanalys och produktion.

Böckerna Producera i plast och Konstruera i plast ingår i kursavgiften!

Kursavgift

Se kursbokning.

DAG 1

08.30 Registrering, kaffe och fralla

09.00 Kursstart genomgång av utbildningsmål etc. Genomgång av kursens projektuppgifter. Utarbetande av prel kravspecifikation för projektuppgift (funktions och miljöanalys).

10.00 Kaffepaus

10.15 Grundläggande materialkännedom Indelningsgrunder: härdplaster, termoplaster, gummi, TPE. Tillsatser; fyllmedel, fibrer, åldringsskydd, brandskydd etc.

12.00 Lunch

13.00 Termoplaster Basplaster Konstruktionsplaster, TPE och Högtemperaturplaster, fördelar, nackdelar och användningsområden.

15.00 Kaffepaus

15.15 Termoplaster Fortsättning.

17.00 Slut dag 1

DAG 2

08.30 Produktionsmetoder Bearbetningsmetoder för plastformgods.

10.00 Kaffepaus

10.15 Formsprutningsprocessen och formsprutningscykeln. Genomgång av formsprutningsmaskinen och formsprutningsprocessen. Alternativa formsprutningsmetoder. Flermaterial, gas, vatten, IMD,TSG etc.

12.00 Lunch

13.00 Konstruktion av plastkomponenter. Anpassning av design till processen. Krympning, sjunkningar, släppningsvinklar etc

15.00 Kaffepaus

15.15 Formverktyg. Uppbyggnadprinciper möjligheter. Ingötssystem, backar, utstötning, temperering, ytor etc. prototyper.

17.00 Slut dag 2

DAG 3

08.30 Formfyllnadssimulering. Användning av simuleringsprogram produktutvecklingsarbetet

10.00 Kaffepaus

10.15 Dimensionering av plastformgods. Utformning konstruktionselement som snäppen, fjädrar, gångjärn etc.

12.00 Lunch

13.00 Dimensionering av plastformgods, fortsättning

15.00 Kaffepaus

15.15 Redovisning och genomgång av projektuppgift

17.00 Kursavslut