S3 Kvalitetssäkring

se även

Målsättning

Målsättningen är att ge deltagarna kunskaper om modern kvalitetsteknik anpassad för formsprutning. Efter genomgången kurs har deltagarna förutsättningar att använda formsprutningsmaskinen optimalt

Målgrupp

Ställare och verktygsuppsättare, dvs personal som dagligen arbetar med formsprutning av tekniskt formgods.

Omfattning

Kursen omfattar 3 dagar vid ett tillfälle.

Undervisningen sker i form av självständigt arbete samt alternerande föreläsning. Vid de praktiska övningarna vid formspruta indelas deltagarna i grupper.

Kurskalender

Se vår kursplanering här.

Kursavgift

Se kursbokning.

Innehåll

  • Åtgärder vid formsprutningsfel
  • Kvalitetsteknik kontrollmetoder
  • Grundläggande statistik
  • Kvalitet – processduglighet, kapabilitet – hur bestämma.
  • Översiktlig genomgång av SPS för formsprutning.
  • Praktiska övningar vid formspruta – uppstart av produktion efter granskning av körinstruktion och kvalitetssäkring, bestämning av processduglighet (Cpk)