↑ Åter till Utbildning

Konstruktörsskolan

K1 Plastteknik, grunder

se även K1 Plastteknik, grunder K2 Formsprutning plast – process K3 Design för formsprutning K4 Dimensionering av formgods i termoplast Målsättning Målsättningen är att ge deltagarna översiktliga kunskaper om de polymera materialens uppbyggnad, egenskaper och bearbetning för tekniska produkter, samt en allmän förståelse för de polymera materialens användningstekniska förutsättningar i jämförelse med andra konstruktionsmaterial. Målgrupp …

Visa sida »

K2 Formsprutning plast – process

se även K1 Plastteknik, grunder K2 Formsprutning plast – process K3 Design av formgods för formsprutning K4 Dimensionering av formgods i termoplast Målsättning Målsättningen är att deltagarna kunskaper om formsprutningens tekniska och ekonomiska möjligheter. Efter genomgången kurs har deltagarna förutsättningar att använda formsprutningsmaskinen optimalt och bedöma om en detalj kan tillverkas inom givna kvalitetsramar. Målgrupp …

Visa sida »

K3 Design av formgods för formsprutning

se även K1 Plastteknik, grunder K2 Formsprutning plast – process K3 Design av formgods för formsprutning K4 Dimensionering av formgods i termoplast Målsättning Målsättningen är att ge deltagarna kunskaper i att anpassa formgodsets utformning efter de förutsättningar som ges av formsprutningsmetoden. Efter avslutad utbildning skall deltagarna kunna bedöma tekniskt formgods avsett för formsprutning. Målgrupp Företagsledare, …

Visa sida »

K4 Dimensionering av formgods i termoplast

se även K1 Plastteknik, grunder K2 Formsprutning plast – process K3 Design av formgods för formsprutning K4 Dimensionering av formgods i termoplast Målsättning Målsättningen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i ingenjörsmässiga metoder för dimensionering av mekaniskt påkända konstruktioner i plast. Efter avslutad utbildning skall deltagarna tekniskt optimera materialval och dimensionering av mekaniskt belastat formgods. …

Visa sida »