↑ Åter till Utbildning

Formsprutning Ställarskolan

S1 Grundläggande material och processkännedom

se även S1 Grundläggande material och processkännedom S2 Formsprutningsprocessen S3 Kvalitetssäkring Slutprov – Diplomering till maskinställare Målsättning Målsättning är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i formsprutning av plast. Efter genomgången kurs kan deltagarna formsprutningsmaskinens uppbyggnad och funktion, maskinparametrarnas inverkan på formgodsets kvalitet samt basplasternas egenskaper och användningsområden Målgrupp Operatörer och ställare, dvs personal som dagligen …

Visa sida »

S2 Formsprutningsprocessen

se även S1 Grundläggande material och processkännedom S2 Formsprutningsprocessen S3 Kvalitetssäkring Slutprov – Diplomering till maskinställare Målsättning Målsättningen är att ge deltagarna kunskaper om hur man kan fastlägga viktiga processparametrar samt optimering av formsprutningsprocessen. Efter genomgången kurs skall eleven ha möjligt att bedöma om en process är optimalt inställd. Målgrupp Ställare och verktygsuppsättare, dvs personal …

Visa sida »

S3 Kvalitetssäkring

se även S1 Grundläggande material och processkännedom S2 Formsprutningsprocessen S3 Kvalitetssäkring Slutprov – Diplomering till maskinställare Målsättning Målsättningen är att ge deltagarna kunskaper om modern kvalitetsteknik anpassad för formsprutning. Efter genomgången kurs har deltagarna förutsättningar att använda formsprutningsmaskinen optimalt Målgrupp Ställare och verktygsuppsättare, dvs personal som dagligen arbetar med formsprutning av tekniskt formgods. Omfattning Kursen …

Visa sida »

Slutprov – Diplomering till maskinställare

se även S1 Grundläggande material och processkännedom S2 Formsprutningsprocessen S3 Kvalitetssäkring Slutprov – Diplomering till maskinställare Omfattning Efter avslutad utbildning ges eleven möjlighet att göra ett Diplomeringsprov till maskinställare motsvarande SPIF och IKEMs tidigare krav. Vid diplomering skall eleven ha uppvisat kompetens att: Sätta upp formverktyg och kringutrustning efter givna instruktioner Korrigera problem och kvalitetssäkra produktionen mot gällande …

Visa sida »