S2 Formsprutningsprocessen

se även

Målsättning

Målsättningen är att ge deltagarna kunskaper om hur man kan fastlägga viktiga processparametrar samt optimering av formsprutningsprocessen. Efter genomgången kurs skall eleven ha möjligt att bedöma om en process är optimalt inställd.

Målgrupp

Ställare och verktygsuppsättare, dvs personal som dagligen arbetar med formsprutning av tekniskt formgods.

Omfattning

Kursen omfattar 3 dagar vid ett tillfälle.

Undervisningen sker i form av självständigt arbete samt alternerande föreläsning. Vid de praktiska övningarna vid formspruta indelas deltagarna i grupper.

Kurskalender

Se vår kursplanering här.

Kursavgift

Se kursbokning.

Innehåll

  • Optimering av processparametrar som påverkar produktkvalitet- insprutningshastighet, omkopplingspunkt, eftertryckstid, eftertrycksnivå, mottryck, cylindertemperatur, insputningshastighet, insprutningstid, doserhastighet och massakudde.
  • Ekonomi översiktlig info om kalkylmetoder
  • Formverktygsuppbyggnad och -hantering
  • Underhåll – översikt förberedande underhåll på maskin och formverktyg
  • Praktiska övningar vid formsprutan – beredning och inställning av körinstruktion.