Slutprov – Diplomering till maskinställare

se även

Omfattning

Efter avslutad utbildning ges eleven möjlighet att göra ett Diplomeringsprov till maskinställare motsvarande SPIF och IKEMs tidigare krav.

Vid diplomering skall eleven ha uppvisat kompetens att:

  • Sätta upp formverktyg och kringutrustning efter givna instruktioner
  • Korrigera problem och kvalitetssäkra produktionen mot gällande underlag
  • Utföra löpande underhåll på formverktyg och formsprutningsmaskin. Provet omfattar ca 4 timmar

Kurskalender

Se vår kursplanering här.

Kursavgift

4000 SEK/person vid minst 2 deltagare

Innehåll

  • Teoriprov omfattande en fleralternativsdel med ca 20 frågor och sex beskrivande frågor
  • Praktiskt prov avseende- Kontroll och uppsättning av formverktyg.- Uppstartning av produktion- Kvalitetssäkring framtagning av processduglighet (Cpk)