↑ Åter till Teknikerskolan

T2 Simulering och verktygslayout

se även

Målsättning
Målsättningen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om termoplastmaterialens processegenskaper samt att utnyttja datorbaserade hjälpmedel för att optimera formsprutprocessen. Efter avslutad utbildning kan deltagarna självständigt avgöra olika materialkvaliteers formsprutningsegenskaper och bedöma deras lämplighet till olika applikationer.

Målgrupp
Operatörer och ställare, dvs personal som dagligen arbetar med formsprutning av tekniskt formgods.

Omfattning

Kursen omfattar 3 dagar vid ett tillfälle.

Undervisningen sker i form av självständigt arbete samt alternerande föreläsning. Vid de praktiska övningarna vid formspruta indelas deltagarna i grupper.

Kurskalender

Se vår kursplanering här.

Kursavgift

Se kursbokning.

Innehåll.

  • Formsprutningsprocessen och formsprutningscykeln – tryck – och kyltidsberäkningar med hjälp av formfyllnadsanalyser – praktiska övningar.
  • Reologi – plastmaterialens processbeteende.
  • Provningsmetoder – reometrar.
  • Materialkunskap – hur inverkar olika tillsatser och modifieringar på processegenskaperna.
  • Praktiska övningar vid dator och formspruta – framtagning av processparametrar med formfyllnadsanalys.