S1 Grundläggande material och processkännedom

se även

Målsättning

Målsättning är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i formsprutning av plast. Efter genomgången kurs kan deltagarna formsprutningsmaskinens uppbyggnad och funktion, maskinparametrarnas inverkan på formgodsets kvalitet samt basplasternas egenskaper och användningsområden

Målgrupp

Operatörer och ställare, dvs personal som dagligen arbetar med formsprutning av tekniskt formgods.

Omfattning

Kursen omfattar 3 dagar vid ett tillfälle.

Undervisningen sker i form av självständigt arbete samt alternerande föreläsning. Vid de praktiska övningarna vid formspruta indelas deltagarna i grupper.

Kurskalender

Se vår kursplanering här.

Kursavgift

Se kursbokning.

Innehåll

  • Grundläggande materialkännedom
  • De vanliga termoplastmaterialen
  • Plasters användningsområden
  • Tillverkningsmetoder för plastformgods
  • Formsprutningsmaskinens uppbyggnad
  • Styrsystemets funktioner och inställningar
  • Start- och uppsättningsrutiner vid igångkörning av formar
  • Praktiska övningar vid formspruta – maskinhandhavande, start och uppsättningsrutiner. Bestämning och kontroll av låskraft, omkopplingspunkt, förseglingspunkt (eftertryckstid)