↑ Åter till Konstruktörsskolan

K2 Formsprutning plast – process

se även

Målsättning

Målsättningen är att deltagarna kunskaper om formsprutningens tekniska och ekonomiska möjligheter. Efter genomgången kurs har deltagarna förutsättningar att använda formsprutningsmaskinen optimalt och bedöma om en detalj kan tillverkas inom givna kvalitetsramar.

Målgrupp

Konstruktörer, beredare, provare, kvalitets- och produktionstekniker

Omfattning

Kursen omfattar 3 dagar vid ett tillfälle.

Undervisningen sker i form av självständigt arbete samt alternerande föreläsning. I den här kursen får deltagarna själva köra formsprutor och ta fram kapabilitet för en detalj.

Kurskalender

Se vår kursplanering här.

Kursavgift

Se kursbokning.

Innehåll

  • Formsprutningsmaskinens och verktygets uppbyggnad.
  • Formsprutningsprocessen och formsprutningscykeln.
  • Formsprutningsprocessens inverkan på produktegenskaper – utseende, orientering, skevning, krympning samt mekaniska och termiska egenskaper.
  • Vanliga fel på formsprutgods
  • Kvalitet – processduglighet, kapabilitet – hur bestämma
  • Praktiska övningar vid formspruta – uppstartning av verktyg, inställning av parametrar för att uppnå en förutbestämd kvalitetsnivå.