↑ Åter till Konstruktörsskolan

K1 Plastteknik, grunder

se även

Målsättning

Målsättningen är att ge deltagarna översiktliga kunskaper om de polymera materialens uppbyggnad, egenskaper och bearbetning för tekniska produkter, samt en allmän förståelse för de polymera materialens användningstekniska förutsättningar i jämförelse med andra konstruktionsmaterial.

Målgrupp

Företagsledare, försäljare, konstruktörer, beredare, provare, kvalitets- och produktionstekniker

Omfattning

Kursen omfattar 3 dagar vid ett tillfälle.

Undervisningen sker i form av självständigt arbete samt alternerande föreläsning. Vid de praktiska övningarna arbetar deltagarna i grupper.

Kurskalender

Se vår kursplanering här.

Kursavgift

Se kursbokning.

Innehåll

  • Grundläggande materialkännedom
  • Basplaster och konstruktionsplaster
  • Plasters användningsområden
  • Kravspecifikation
  • Hållfasthet
  • Tillverkningsmetoder för plastformgods
  • Materialvalsövningar