↑ Åter till Konstruktörsskolan

K3 Design av formgods för formsprutning

se även

Målsättning

Målsättningen är att ge deltagarna kunskaper i att anpassa formgodsets utformning efter de förutsättningar som ges av formsprutningsmetoden. Efter avslutad utbildning skall deltagarna kunna bedöma tekniskt formgods avsett för formsprutning.

Målgrupp

Företagsledare, försäljare, konstruktörer, beredare, provare, kvalitets- och produktionstekniker

Omfattning

Kursen omfattar 3 dagar vid ett tillfälle.

Undervisningen sker i form av självständigt arbete samt alternerande föreläsning. Vid de praktiska övningarna vid formspruta indelas deltagarna i grupper.

Kurskalender

Se vår kursplanering här.

Kursavgift

Se kursbokning.

Innehåll

  • Fördjupad materialkunskap – högtemperaturplaster, TPE, blandningar, legeringar, fiberfyllda mtrl etc.
  • Tillverkningstoleranser
  • Anpassning av designen till formsprutningsprocessen – konstruktionstips, praktiska övningar
  • Miljöaspekter vid materialval
  • Formfyllnadsanalyser
  • Praktiska övningar vid formspruta – praktiskt utfall av formfyllnadsanalys.