↑ Åter till Teknikerskolan

T1 SPS & Design för formsprutning

se även

Målsättning

Målsättningen är att ge deltagarna kunskaper i att anpassa formgodsets utformning efter de förutsättningar som ges av formsprutningsmetoden. Efter avslutad utbildning skall deltagarna kunna bedöma tekniskt formgods avsett för formsprutning.

Målgrupp

Ställare och verktygsuppsättare, dvs personal som dagligen arbetar med formsprutning av tekniskt formgods.

Omfattning

Kursen omfattar 3 dagar vid ett tillfälle.

Undervisningen sker i form av självständigt arbete samt alternerande föreläsning. Vid de praktiska övningarna vid formspruta indelas deltagarna i grupper.

Kurskalender

Se vår kursplanering här.

Kursavgift

Se kursbokning.

Innehåll.

  • Fördjupad materialkunskap – högtemperaturplaster, TPE, blandningar, legeringar, fiberfyllda mtrl
  • Fördjupad formsprutningsteknik
  • Statistik-SPS Statistisk processtyrning
  • Tillverkningstoleranser
  • Anpassning av design till formsprutningsprocessen – konstruktionstips, praktiska övningar
  • Miljöaspekter vid materialval
  • Praktiska övningar vid formspruta – Statistisk processtyrning SPS och bestämning av processduglighet (Cpk)