↑ Åter till Konstruktörsskolan

K4 Dimensionering av formgods i termoplast

se även

Målsättning

Målsättningen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i ingenjörsmässiga metoder för dimensionering av mekaniskt påkända konstruktioner i plast. Efter avslutad utbildning skall deltagarna tekniskt optimera materialval och dimensionering av mekaniskt belastat formgods.

Målgrupp

Företagsledare, försäljare, konstruktörer, beredare, provare, kvalitets- och produktionstekniker

Omfattning

Kursen omfattar 3 dagar vid ett tillfälle.

Undervisningen sker i form av självständigt arbete samt alternerande föreläsning. Vid de praktiska övningarna arbetar deltagarna i grupper.

Kurskalender

Se vår kursplanering här.

Kursavgift

Se kursbokning.

Innehåll

  • Plasters konstruktionsegenskaper
  • Mekaniska egenskaper
  • Korttidsegenskaper – styvhet som funktion av temperatur, spännings-töjningskurvan, tillåtna töjningsnivåer, slagtålighet etc.
  • Långtidsegenskaper – krypning, relaxation
  • Utformning av konstruktionselement, snäppen, fjädrar, gångjärn, kugghjul
  • Sammanfogning
  • Konstruera för destruktion och återvinning
  • Konstruktionsövningar