PolyInvent AB

b1_7s_550bar_inmplast fill

PolyInvent har specialiserat sig på att utbilda personal inom plastområdet för tillverkande företag såväl som företag som utvecklar eller köper  plastkomponenter.

Under mer än 30 år har vi varit ledande i Sverige inom vårt område. Vi har också stor erfarenhet av utbildning utomlands på företrädesvis engelska.
I detta sammanhang kan länder som Estland, Finland, LItauen, Norge, Tyskland och Kina nämnas.