PolyInvent AB

Du som inte känner oss ännu kan få en liten inblick i vilka vi är genom att först fundera över vårt företagsnamn – PolyInvent.2fill
Poly kommer från grekiska och betyder mång-, många o.s.v.

Men för ett företag, som arbetar inom plast- och gummiområdet leder givetvis ordet Poly tankarna omedelbart till Polymerer d.v.s. samlingsnamnet på den förening som bildas när plast eller gummi uppstår.

Invent kommer från engelska och betyder uppfinna.

En fri, något utvecklad tolkning av vårt företagsnamn skulle därför kunna lyda ungefär så här:

b1_7s_550bar_inmplast fill

PolyInvent är ett företag som har specialiserat sig på att utveckla produkter för skilda 
områden i många olika plast- och gummimaterial.

 

Därmed verkar vi som konsult i plast och blir ett komplement till företagens egna utvecklingsavdelningar.